En helårs reiseforsikring gjelder som normalt til alle destinasjoner som ikke er omfattet av reiseråd. Dersom det imidlertid foreligger reiseråd ved avreise, som ikke forelå da reisen ble bestilt, gjelder følgende: 

  • Avbestilling av reisen erstattes. 
  • Avbestilling uten at det foreligger reiseråd erstattes ikke, med mindre du har blitt syk rett før avreise.
  • Hvis flyvningen din til et land nært et land i krig blir kansellert som følge av situasjonen, uten at det foreligger noe reiseråd til landet, må dette dekkes av flyselskapet ditt.
  • Hvis du oppholder deg i et land, og det senere innføres reiseråd til landet, dekker reiseforsikringen kostnader til evakuering. 

Nedenfor er eksempler på utgifter som ikke vil være dekket i land som UD har utstedt reiseråd til: 

  • Kostnader eller utgifter i direkte tilknytning til konflikten, for eksempel kansellerte fly, forlenget opphold eller lignende.