Innskytervalgte medlemmer
Merete Løkse 2022-2026 Nestleder i generalforsamlingen
Anne Grethe Wirum 2022-2026
Hege Hauge 2019-2023
Bjørn W. Lund 2019-2023
Hanne Worsøe 2019-2023   
Erik Aasen 2020-2024 
Hanne Bakke von H. Clemm 2020-2024
Morten Kjelland  2021-2025   
Kerstin Kampen  2021-2025   
Remi Goget 2021-2025   
Maria Teresa Espino Donnelly 2019-2023 Varamedlem 
Knut Riisa
2021-2023  Varamedlem
Serafin Revilla Alfonso 2020-2024  Varamedlem 
Anita Myrvang 2022-2026 Varamedlem 

Ansatte medlemmer

Torunn Kinn  2019-2023  
Anne Nikolaisen  2019-2023   
Walther Løken Hansen 2021-2025
Jørgen Sigernes 2021-2025
Tom Martinsen 2021-2025   
Thorbjørn Einseth 2022-2026 Varamedlem
Celine Knutsen 2020-2024 Varamedlem

 

EK-beviseiere medlemmer

Erik Holsten 2020-2024 Leder i generalforsamlingen
Aksel Nilsen Huser 2022-2026
Børre Tosterud 2019-2023  
Rolf Kristian Kofoed  2021-2025   
Bjørn Svindal 2020-2024 Varamedlem
Bjørn-Erik Børresen 2022-2026 Varamedlem

 

Generalforsamlingens valgkomite

Anne Grethe Ruud Wirum 2022-2024 Leder i valgkomiteen
Hege Hauge 2022-2024
Morten Kjelland 2022-2024
Erik Holsten 2022-2024   
Anne Nikolaisen 2021-2023   
Merete Løkse 2022-2024 Varamedlem
Aksel Nilsen Huser 2022-2024 Varamedlem
Torunn Kinn 2021-2023 Varamedlem