Navn  Funksjon  Funksjonstid 
Morten Kokkim   Styrets leder 2022-2024 
Jo Anders Moflag
Nestleder 2021-2023
Mariann Ødegård
Styremedlem 2022-2024 
Siv Hege Solheim  Styremedlem 2021-2023
Malin Renate Ranheim  Styremedlem  2021-2023 
Arne H. Ramstad  Styremedlem 2022-2024 
Hege L. Johansen
Styremedlem (Ansattvalgt)  2021-2023
Thorbjørn Einseth  Varamedlem (Ansattvalgt)  2022-2023 

2016-2018 
2016-2018